Wskazówka - Plastikowy kubek też topi się w zbiorniku

Wskazówka - Plastikowy kubek też topi się w zbiorniku

Jeśli zawilgły na skutek niekorzystnych warunków magazynowania granulat wsypany zostanie do gorącego zbiornika, parująca wilgoć prowadzi do powstania gorącej pary wodnej. Z 20 g wody powstać może nawet 25 l pary wodnej. Gorący klej termotopliwy pieni się i podnosi w zbiorniku. W tej sytuacji może się zdarzyć, że obsługującemu urządzenie z przerażenia wypadnie z ręki
plastikowa miarka – i wpadnie do zbiornika.

Zawilgły granulat musi zostać przed użyciem wysuszony. Należy rozsypać go w ciepłym i suchym miejscu i poczekać do wyschnięcia. Wtedy znowu możliwe jest jego bezpieczne użycie.

P.S. Oczywiście plastikowy kubek bez problemu topi się z zbiorniku urządzenia, ale powstające przy tym opary są trujące! Rozpuszczone składniki kubka łączą się wprawdzie ze stopionym klejem i są niemal niewidoczne gołym okiem, jednak drobne kawałeczki prowadzą do zanieczyszczenia filtra i trwałego uszkodzenia urządzenia. 

I na koniec najważniejsze: plastikowy kubek nie ma żadnych właściwości kleju termotopliwego. Tam, gdzie razem z klejem nanoszone są drobne resztki, klejenie jest naruszone: nie jest możliwa w tych miejscach przyczepność. Należy więc szybko usunąć kubek ze zbiornika.