Powietrze czy sprężyna? Jak pracuje moduł?

Kleje Hotmelt stały się integralną częścią wielu procesów produkcyjnych. Są stosowane do mocowania wszystkiego, od opakowań po komponenty samochodowe. Ale w jaki sposób klej jest nakładany precyzyjnie i równomiernie? Tutaj z pomocą przychodzą głowice do aplikacji kleju Hot Melt, w których instalowane są moduły kontrolujące przepływ kleju.

Działanie modułu kleju

Moduł w głowicy do aplikacji kleju Hot Melt (aplikacja liniowa lub spray) pełni funkcję regulacji przepływu kleju Hot Melt. Moduły te są przykręcane przed korpusem podstawowym głowicy do aplikacji i są odpowiedzialne za precyzyjne sterowanie przepływem kleju. Do modułu przykręcana jest następnie odpowiednia dysza.

Moduł B400 jest przykładem powietrza otwierającego / sprężyny zamykającej.

Powietrze otwierające / sprężyny zamykające

Pierwszym głównym typem modułu, któremu się przyjrzymy, jest moduł powietrze otwierające / sprężyny zamykające. W przypadku tego typu modułu otwieranie odbywa się za pomocą sprężonego powietrza. Po doprowadzeniu sprężonego powietrza tłok porusza się w module, otwierając igłę dyszy i umożliwiając przepływ kleju. Mechanizm ten pozwala na szybkie i precyzyjne uwolnienie kleju po włączeniu sprężonego powietrza.

Po wyłączeniu dopływu sprężonego powietrza wbudowana sprężyna zapewnia automatyczne zamknięcie igły dyszy. Funkcja ta zapewnia niezawodne uszczelnienie i zapobiega wyciekaniu kleju po zakończeniu procesu aplikacji. Jest to ważne, aby zminimalizować zanieczyszczenie głowicy do aplikacji i zapewnić czyste połączenie.

Moduł B400-LL w wersji powietrza otwierającego / powietrza zamykającego

Powietrze otwierające / powietrze zamykające

Drugim głównym typem modułu jest moduł powietrze otwierające / powietrze zamykające. W przeciwieństwie do modułu powietrza otwierającego / sprężyny zamykającej, sprężone powietrze musi być tutaj wykorzystywane zarówno do otwierania, jak i zamykania modułu.

Po doprowadzeniu sprężonego powietrza tłok porusza się, otwierając igłę dyszy i umożliwiając przepływ kleju. Aby zamknąć moduł, należy przełączyć sprężone powietrze, które przesunie tłok w przeciwnym kierunku i zamknie igłę dyszy.

W obu wersjach moduły te zapewniają precyzyjną kontrolę nad przepływem kleju Hot Melt, który ma kluczowe znaczenie dla nałożenia odpowiedniej ilości kleju na substrat. Wybór pomiędzy tymi dwoma typami zależy od specyficznych wymagań aplikacji, ale oba warianty zapewniają niezawodną kontrolę przepływu kleju.

Latest posts by Heike Lau (see all)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *