Wskazówka serwisowa – właściwy poziom napełniania HB 710

Przepełnienie zbiornika jest częstą przyczyną napraw ręcznych urządzeń pneumatycznych. Tej uciążliwości można łatwo uniknąć!

Abyście mogli się jak najdłużej cieszyć swoim urządzeniem do aplikacji, nasz kolega z zespołu serwisowego, Artur Ziółkowski, rekomenduje, aby napełniać zbiornik HB 710 tylko do ¾ maksymalnego poziomu kleju.

Przepełnienie zbiornika jest często przyczyną wycieku ciekłego kleju Hot Melt w miejscu pokrywy. Klej Hot Melt rozszerza się pod wpływem ciepła. Jeżeli zbiornik jest pełny klej spływa z powrotem do pokrywy i skleja ją.

Błąd łatwy do uniknięcia!

Mniej znaczy więcej! Napełniaj z głową!

Napełniając zbiornik w ¾ z łatwością unikniesz tego niepożądanego efektu. Wolna przestrzeń w zbiorniku umożliwia rozszerzenie kleju. Dzięki starannemu napełnianiu można łatwo uniknąć przestojów urządzenia podczas użytkowania produkcyjnego. Pozwala to oszczędzić pieniądze na naprawy i obsługę klienta!

Prawidłowy poziom napełnienia

Zajrzyjmy do podręcznika obsługi:

Klej można uzupełnić, gdy tylko jego poziom spadnie poniżej wskazówki w zbiorniku lub oznaczenia na zewnątrz obudowy.

  1. Umieść urządzenie na stole roboczym lub stojaku.
  2. Włącz urządzenie. Poczekaj, aż osiągnie temperaturę roboczą.
  3. Trzymaj urządzenie jedną ręką za uchwyt. Drugą ręką obróć dźwignię o 180° zgodnie z ruchem wskazówek zegara i odkręć nakrętkę.
  4. Napełnij zbiornik maksymalnie do 2 cm poniżej krawędzi. Maksymalny poziom napełnienia oznaczony jest naklejką na urządzeniu (patrz rysunek po lewej). Nie napełniaj urządzenia powyżej tego poziomu, ponieważ stopiony materiał rozszerza się pod wpływem ciepła.
  5. Załóż nakrętkę. Obróć dźwignie w kierunku
    przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż do oporu, aby zablokować nakrętkę.

Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie z dyszą skierowaną w dół. W innych pozycjach stopiony materiał może dostać się do przewodów sprężonego powietrza i uszkodzić urządzenie.

Przekaż tę wskazówkę innym pracownikom. A jeśli coś pójdzie nie tak: Nasz serwis chętnie Ci pomoże!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *