Zwilżenie lub tworzenie się kropli na krawędzi

Zachowanie cieczy (np. kleju Hot Melt) w kontakcie z powierzchnią ciał stałych

Podstawowym warunkiem klejenia jest zwilżenie łączonego substratu, ponieważ tylko klej, który ma dobry kontakt z powierzchnią, może wytworzyć wystarczające siły adhezyjne na powierzchniach.

Przykłady omawianego dziś terminu fachowego można zaobserwować również w przyrodzie.

Tworzenie się kropli to dobry przykład słabego zwilżania.

W zależności od stosunku napięcia powierzchniowego między cieczą a łączonym elementem zaobserwować można różne kształty kropli, które charakteryzuje tak zwany kąt krawędzi α. Kąt krawędzi α stanowi zatem miarę zwilżania.

Im mniejszy kąt krawędzi, tym lepsze zwilżanie. Więcej na temat zwilżania można znaleźć w naszym glosariuszu.

Latest posts by Heike Lau (see all)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.