Reaktywne kleje termotopliwe - Kleje Buehnen.pl
 • avenia
  avenia – jasny wybór
 • Sticks
  Duży wybór klejów w sztyftach
 • Granulate
  Kleje w granulacie
 • EVA
  Sztyfty poliamidowe
 • avenia
 • Sticks
 • Granulate
 • EVA

Reaktywne kleje termotopliwe

Coraz większe znaczenie zyskują reaktywne kleje termotopliwe na bazie poliuretanu. Za ich pomocą można uzyskać połączenia konstruktywne o wysokiej wytrzymałości. Po położeniu reaktywnego kleju termotopliwego PUR wiąże on najpierw fizycznie a następnie reaguje chemicznie z wilgocią z powietrza lub z  substratu, tworząc wielkocząsteczkowe polimery. W ten sposób można osiągnąć niezwykle wysokie wartości adhezyjne, wysoką wytrzymałość temperaturową  przy równocześnie dobrej elastyczności w niskich temperaturach i odporności na rozpuszczalniki.

W zależności od ilości wilgoci do chemicznego usieciowienia i grubości nakładanego kleju PUR uwzględnić trzeba pewien okres czasu do osiągnięcia ostatecznej wytrzymałości końcowej połączenia klejonego.

Aby zapobiec niechcianej reakcji już podczas składowania kleju PUR, reaktywne kleje termotopliwe są pakowane w hermetyczne pojemniki.

Kolejną grupę w dziedzinie reaktywnych klejów termotopliwych tworzą receptury na bazie poliolefin modyfikowanych silanem. W porównaniu z klejami termotopliwymi PUR charakteryzują się one znacznie lepszą przyczepnością do substratów niepoddanych obróbce, takich jak polietylen (PE) i polipropylen (PP). Poza tym nie zawierają one izocyjanianów i nie podlegają obowiązkowi oznakowania. Właściwości kohezyjne są natomiast znacząco niższe niż w przypadku klejów na bazie poliuretanu.

Częste dziedziny zastosowania:

 • Klejenie emblematów i listew wejściowych w przemyśle samochodowym
 • Zabezpieczanie kantów w tekstyliach przemysłowych
 • Profile z tworzyw sztucznych