Nowości - BUEHNEN Polska

Nowości

Kiedy na początku XXI wieku pojawiły się kleje termotopliwe na bazie katalizowanej metalocenem poliolefiny (mPO), takie jak BÜHNEN avenia, tradycyjne kleje na bazie EVA zaczęto uważać za przestarzałe. Przepowiadano ich szybkie zniknięcie z rynku opakowań.

Tymczasem minęło 15 lat, a kleje EVA nadal dostępne są rynku i mają swoje stałe miejsce obok klejów termotopliwych na bazie mPO, znajdując zastosowanie przy klejeniu opakowań.

Jak powstały te dwa rodzaje klejów i jakie są ich zalety?

 

Poprawiona ergonomia i bezpieczeństwo procesu klejenia dzięki opatentowanej konstrukcji

Ręczne nanoszenie kleju w przypadku wielu zastosowań również w dziedzinie nowych technologii nadal jest najefektywniejszą metodą łączenia ze sobą dwóch materiałów. Nie zawsze jest jednak łatwo tak dostosować proces klejenia, aby był bezpieczny i ekonomiczny. Pomóc mogą przy tym dwa innowacyjne urządzenia z nowej serii wing.line®. Pistolet HB 250 i jego mniejszy brat HB 240 oferują opatentowaną technologię. Rezultat: wyraźnie poprawiona ergonomia i bezpieczny proces aplikacji kleju.

Urządzenia do stosowania ze sztyftami 12 mm opracowano w Niemczech zupełnie na nowo i w ścisłej współpracy z użytkownikami. Wyposażone są w innowacyjny mechanizm wewnętrzny. Zgłoszona do opatentowania technika pozwala zredukować siłę nacisku na dźwignię spustu o co najmniej 30% w porównaniu do innych urządzeń.

HB 240 wing.lineNasza seria wing.line®-to wyznacznik nowych kryteriów w zakresie pistoletów mechanicznych i pneumatycznych. Seria ta powstała jako efekt ścisłej współpracy  z użytkownikami pistoletów. Przewodnią myślą konstrukcyjną  była chęć poprawy  procesów klejenia. W ten oto sposób powstała na początku grupa urządzeń wing.line® stick obejmująca ręczne mechaniczne pistolety na sztyfty termotopliwe.

Naszemu bremeńskiemu działowi konstrukcyjnemu w Niemczech przy tworzeniu nowych pistoletów  HB 240 i HB 250 udało się  zredukować o  30% siłę nacisku potrzebną do aplikacji kleju, co obrazuje poniższy plik Video.

Następcy naszych sprawdzonych pistoletów HB 220 i HB 230E Buehnen – nowe modele HB 240 i HB 250 – obok lepszonej ergonomii , mają też udoskonalony  regulator temperatury oraz wskaźnik gotowości do pracy

SpringteufelKiedy mały diabeł albo klaun wyskakuje z pudełka, zwykle wywołuje rozbawienie albo zaskoczenie. Ale kiedy adresat dostaje otwarte paczki, te z pewnością nie budzą entuzjazmu. Irytacja i niezadowolenie to skutki wadliwie zamkniętych opakowań. Przyczyny zwykle szuka się w rodzaju użytego kleju, który powinien dobrze trzymać klapy pudełka. To nie musi być jednak jedyna przyczyna.

Solidność kartonowego opakowania uzależniona jest od wielu czynników: wybranego kleju termotopliwego, od wartości siły sprężystości przy klapie pudełka i od właściwości powierzchni opakowania. Decydujące znaczenie dla dobrego zamknięcia opakowania ma powierzchnia kartonowego materiału.

Przeczytaj więcej o roli opakowania przy wyborze kleju termotopliwego.

W maju 2018 na terenach zielonych przy naszej głównej siedzibie w Bremie zamieszka rój ok. 50 000 pszczół.

Jak być może Państwo wiedzą z wiadomości w mediach, od wielu lat na całym świecie zmniejsza się populacja pszczoły miodnej. W samych Niemczech liczba rojów pszczół zmniejszyła się od 1999 roku z 1,1 milionów o około 30%, do 700 000. Przyczyny wymierania pszczół są różnorodne: pestycydy, monokultury, roztocza i pasożyty bardzo osłabiają populację pszczół. Wymieranie gatunków zachodzi dziś nawet 1000 razy szybciej niż ubytek warunkowany ewolucją. Tymczasem pszczoły przyczyniają się w samych tylko Niemczech do zysku ekonomicznego w wysokości ok. 2,5 miliardów euro. Nic dziwnego, że pszczoły są zaraz po bydle i świniach najważniejszymi zwierzętami użytkowymi na świecie.