Reaktywny klej termotopliwy - klej przemysłowy na bazie poliuretanu | BÜHNEN Polska
category\default.php

Kleje reaktywne

Reaktywne kleje termotopliwe

Reaktywne kleje Hot Melt na bazie poliuretanu i poliolefiny mają coraz szersze zastosowanie. 

Pozwalają one na tworzenie połączeń konstrukcyjnych.

Utwardzane pod wpływem wilgoci kleje Hot Melt działają na zasadzie dwustopniowego mechanizmu wiązania. Po nałożeniu reaktywnego kleju Hot Melt PUR następuje najpierw wiązanie fizyczne, które zapewnia wytrzymałość podczas użytkowania.  

W drugim etapie klej reaguje chemicznie z wilgocią w powietrzu, tworząc polimery o wysokiej masie cząsteczkowej i wysokiej kohezji. Szybkość reakcji zależy od poziomu wilgoci.

Pozwala to osiągnąć nadzwyczajnie dobrą wytrzymałość na temperatury przy jednocześnie dobrej elastyczności w niskich temperaturach i odporności na różne substancje chemiczne. Standardowe kleje Hot Melt PUR o zawartości MDI > 0,1% muszą być oznakowane.

Do kolejnej grupy reaktywnych klejów Hot Melt należą kleje na bazie poliolefin modyfikowanych silanami. W porównaniu do klejów Hot Melt PUR wyróżnia je przede wszystkim możliwość klejenia polipropylenu niepoddanego obróbce wstępnej. Ponadto nie zawierają izocyjanianów i dlatego nie muszą być oznakowane. Z drugiej strony posiadają gorsze właściwości kohezyjne w porównaniu z klejami na bazie poliuretanów.

Korzyści ze stosowania reaktywnych produktów PUR/POR:

wysoka kohezja umożliwia wykonywanie wiązań konstrukcyjnych

wysoka odporność na niskie i wysokie temperatury, np. zastosowania w branży motoryzacyjnej

odporność na plastyfikatory, oleje i rozpuszczalniki umożliwia łączenie miękkiego PCV i wymagających zastosowań filtracyjnych

wysoka odporność na starzenie wiązania

kleje PUR mogą łączyć się z wieloma tworzywami sztucznymi, np. ABS

kleje POR charakteryzują się bardzo dobrą przyczepnością do powierzchni niskoenergetycznych np. PP

Nasza oferta

Inne kleje na zapytanie.

Wyników 1 - 6 z 6
Call sublayout: products_buehnen

E0931.3

Do klejenia konstrukcyjnego o wysokich wymogach wytrzymałości i w zakresie właściwości temperaturowych.

 • Sieciowanie w warunkach wilgoci
 • Wysoka odporność na rozpuszczalniki
 • Wysoka kohezja także w niskich temperaturach

E1075.2

Do klejenia konstrukcyjnego o wysokich wymogach wytrzymałości i w zakresie właściwości temperaturowych.

 • Szybka obsługa
 • Średni czas otwarty
 • Sieciowanie w warunkach wilgoci
 • Wysoka odporność na rozpuszczalniki

B1452.1

Do klejenia powierzchni niskoenergetycznych o wysokich wymaganiach dotyczących zachowania kohezji.

 • Wysoka wytrzymałość termiczna
 • Wysoka elastyczność w niskich temperaturach

E2456UVM

Klejenia montażowe i konstrukcyjne, które podlegają wysokim temperaturom.

 • Sieciowanie w warunkach wilgoci
 • Oznaczenie UV
 • Wysoka odporność na rozpuszczalniki

E3315

Szczególnie nadaje się do laminowania powierzchni i wykonywania lekkich połączeń montażowych. Ze względu na obniżoną zawartość MDI <1%, nie ma konieczności stosowania oznakowania H351.

 • Niski MDI <1%
 • Możliwość rozpylania
 • Dyrektywa FDA 175.105
 • Bardzo długi czas otwarty

E3379

Szczególnie nadaje się do laminowania powierzchni i lekkich połączeń montażowych.

 • Bardzo dobra odporność na rozpuszczalniki
 • Bardzo miękka linia kleju
 • Długi czas otwarty
 • Możliwość rozpylania

Szybki kontakt

Imię i nazwisko(*)
Please type your full name.

Telefon
Ungültige Eingabe

Adres e-mail(*)
Invalid email address.

Państwa wiadomość
Ungültige Eingabe