Polityka Prywatności - Ochrona danych - BUEHNEN Polska
 • Jesteśmy tu dla Państwa: nasz zespół warsztatowy | Naprawy systemów klejowych
 • Nasze usługi serwisowe
  W celu zapewnienia długiej żywotności naszej technologii aplikacji oferujemy profesjonalne usługi serwisowe.
 • seria wing.line
  Większa wydajność oraz lepsza ergonomia - seria wing.line
 • Jesteśmy tu dla Państwa: nasz zespół warsztatowy | Naprawy systemów klejowych
 • Nasze usługi serwisowe
 • seria wing.line

Polityka prywatności

Z niecierpliwością czekamy na Państwa wizytę na naszej stronie internetowej.

Poniżej chcielibyśmy przekazań informacje o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych, zgodnie z Art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Administrator Danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Bühnen Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bykowie przy ulicy Wrocławskiej 39, 55-095 Mirków, REGON: 020754781, NIP: 8951921413.

Dane użytkownika

W celu poprawy jakości naszych stron internetowych przechowujemy dane dotyczące indywidualnego dostępu do naszej strony i wykorzystujemy je w celach statystycznych.

Gromadzimy następujące rodzaje danych:

 • stronę, z której zażądano pliku;
 • nazwa pliku;
 • data i godzina zapytania;
 • ilość przesłanych danych;
 • status dostępu (transfer pliku, nie znaleziono pliku);
 • opis rodzaju używanej przeglądarki internetowej;
 • adres IP żądającego komputera, który został skrócony, aby osobiste odniesienie nie było już możliwe do wytworzenia.

Podane powyżej dane są gromadzone anonimowo.

Bezpieczeństwo danych

Aby jak najbardziej kompleksowo zabezpieczyć Państwa dane przed nieuprawnionym dostępem, zapewniamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. W tym używamy metody szyfrowania na naszej stronie internetowej, a Państwa dane będą przesyłane z komputera na nasz serwer i odwrotnie za pośrednictwem Internetu po zaszyfrowaniu za pomocą TLS. Fakt szyfrowania można rozpoznać poprzez zamknięty symbol blokady na pasku stanu przeglądarki oraz poprzez początek adresu, który rozpoczyna się od https: //.

Ciasteczka (Cookie)

Na naszych stronach internetowych używamy plików cookie, które są małymi plikami tekstowymi, które można przechowywać i czytać na urządzeniu.

Rozróżnia się pliki cookie sesji, które są usuwane ponownie, gdy tylko zamkniesz przeglądarkę i trwałe pliki cookie, które zostaną zapisane poza indywidualną sesją. Pliki cookie mogą zawierać dane umożliwiające rozpoznanie używanego urządzenia. W niektórych przypadkach pliki cookie zawierają tylko informacje o niektórych ustawieniach, które nie umożliwiają osobistej identyfikacji.

Na naszych stronach internetowych używamy plików cookie sesji.

Przetwarzanie danych w związku z plikami cookie wykorzystywane są do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych lub strony trzeciej, którym to celem jest optymalizacja działalności strony oraz wybranych funkcji, zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. f RODO.

Możecie Państwo ustawić tak swoją przeglądarkę, aby informowała o instalacji plików cookie. Dzięki temu korzystanie z plików cookie jest przejrzyste.

W każdej chwili możecie Państwo również usunąć pliki cookie, korzystając z odpowiednich ustawień przeglądarki i zablokować nowe pliki cookie. Należy pamiętać, że po zablokowaniu plików cookie nasza strona internetowa może nie być wyświetlana optymalnie, a niektóre funkcje nie będą technicznie dostępne.

Używamy również stałych plików cookie na naszych stronach internetowych.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następny akapit na temat Google Analytics.

Google Analytics

Aby utrzymać i rozwijać naszą stronę internetową zgodnie z wymaganiami, tworzymy pseudonimizowane profile użytkowników za pomocą Google Analytics.

Google Analytics używa trwałych plików cookie, które mogą być przechowywane na Państwa urządzeniu i odczytywane przez nas. W ten sposób jesteśmy w stanie rozpoznać i zliczyć powtarzających się użytkowników. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Art. 6 pkt 1 lit. f RODO i przetwarzamy, aby dowiedzieć się, jak często nasze strony były odwiedzane przez różnych użytkowników.

Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak po aktywacji anonimizacji IP na tej stronie Twój adres IP zostanie obcięty przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA, a następnie zostanie skrócony.

Zgodnie z Art. 45 ust. 1 RODO, odpowiedni poziom ochrony danych został zapewniony poprzez porozumienia UE-USA dotyczące Tarczy Prywatności. Posiadamy również umowę na realizację kontraktu z Google Inc. (USA). W związku z tym Google będzie wykorzystywać wszystkie informacje wyłącznie w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej i sporządzania raportów na temat działań w witrynie.

W każdej chwili możecie Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych przez Google Analytics.

W takim celu proszę skorzystać z jednej z następujących opcji:

1.) Można zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; Należy jednak pamiętać, że w następstwie tych działań nie będzie można w pełni wykorzystać wszystkich funkcji tej witryny.

2.) Można również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) i przetwarzaniem tych danych przez Google, za pomocą przeglądarki dostępnej pod poniższym linkiem. W tym celu proszę Pobrać i zainstalować wtyczkę.

3.) Można dodatkowo zapobiec przetwarzaniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Został tam ustawiony plik cookie rezygnacji, który na stałe uniemożliwia przyszłe zbieranie danych podczas odwiedzania tej witryny:

Kliknij tutaj, aby zrezygnować z przetwarzania danych przez Google Analytics.

Wbudowane filmy z YouTube

Na niektórych podstronach naszej strony zamieszczamy filmy z YouTube.

Wywołanie tych podstron spowoduje ponowne załadowanie zawartości z YouTube. W tym kontekście YouTube otrzyma również Państwa adres IP, który jest technicznie wymagany do pobrania treści. Z zasady nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie przez YouTube. Jednak po umieszczeniu filmów postanowiliśmy włączyć rozszerzony tryb prywatności oferowany przez YouTube.

Formularz kontaktowy

Mają Państwo możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza internetowego. Aby skorzystać z naszego formularza kontaktowego, potrzebujemy Państwa imię i nazwisko, numeru telefonu, treści wiadomości oraz adres e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Art. 6 pkt 1 lit. f RODO. Twoje dane będą przetwarzane tylko do przygotowania odpowiedzi na Państwa wniosek lub żądanie. Dane będą usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne oraz gdy nie będzie to sprzeczne z prawnymi wymaganiami dotyczącymi przechowywania tych danych.

Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych przesyłanych za pośrednictwem formularza kontaktowego, skontaktuj się z nami na adres e-mail: data_protection@buehnen.pl

Newsletter

Oferujemy możliwość zamówienia naszego biuletynu za pośrednictwem naszej strony internetowej. Jeżeli Państwo wyrazili nam oddzielną zgodę na przekazywanie takich komunikatów na Państwa adres e-mail, przetwarzanie danych będzie realizowane na podstawie Art. 6 pkt 1 lit. RODO.

W każdej chwili możecie Państwo wycofać swoją zgodę. Jeśli otrzymamy żądanie wycofania zgody, przerwiemy przetwarzanie danych związane z przesyłanie Newslettera.

Jeśli nie chcesz już otrzymywać Newslettera w przyszłości, możesz w każdej chwili zrezygnować z niego za pomocą linku rezygnacji z subskrypcji, który znajdziesz w każdym Newsletterze. Możecie Państwo się z nami skontaktować na adres e-mail:  data_protection@buehnen.pl

Przekazanie danych

Państwa dane mogą zostać przekazane innym podmiotom w przypadku, kiedy jest to konieczne do zapewnienia działania naszej strony, formularza kontaktowego lub obsługi wysyłki Newslettera.

Mogą to być podmioty powiązane kapitałowo lub zewnętrzni dostawcy usług, którzy działają na zlecenie naszej firmy i są na podstawie zawartych umów zobowiązani do ochrony Państwa danych.

W okolicznościach opisanych powyżej, Państwa dane mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W takim przypadku odpowiedni poziom ochrony danych zostanie zapewniony poprzez porozumienia UE-USA dotyczące Tarczy Prywatności lub poprzez podpisanie Standardowych Klauzuli Umownych.

Prawa osoby będącej użytkownikiem

Przysługują Państwu pewne prawa w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

1.) Prawo do informacji (art. 15 RODO):

Mają Państwo prawo prosić o potwierdzenie czy podmiot przetwarza Państwa dane osobowe oraz uzyskać informacje o przetwarzanych danych.

2.) Prawo do sprostowania i usunięcia danych (art. 16 i 17 RODO):

Mają Państwo prawo zażądać korekty swoich nieprawidłowych danych osobowych oraz, w razie potrzeby, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Mają Państwo prawo domagać się natychmiastowego usunięcia swoich danych osobowych, pod warunkiem, że zastosowanie ma jeden z powodów wymienionych szczegółowo w Art. 17 RODO. Na przykład, gdy dane nie są już potrzebne do realizacji określonych celów.

3.) Prawo do ograniczenia przetwarzania (Art. 18 RODO):

Mają Państwo prawo domagać się usunięcia swoich danych osobowych, pod domagać się ograniczenia przetwarzania, jeśli spełniony jest jeden z warunków wymienionych w Art. 18 RODO.

4.) Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO):

W niektórych przypadkach, wymienionych szczegółowo w Artykule 20 RODO, mają Państwo prawo do otrzymywania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnym i możliwym do odczytu przez komputer formacie lub do żądania przesłania tych danych do strony trzeciej.

5.) Prawo sprzeciwu (Art. 21 RODO):

Jeżeli przewarzanie danych jest oparte na Art. 6 pkt 1 lit. (przetwarzanie danych w celu realizacji uzasadnionych interesów), masz prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu z przyczyn wynikających z Twojej konkretnej sytuacji. W takiej sytuacji nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że istnieją oczywiste i uzasadnione podstawy dalszego ich przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie ma na celu dochodzenie, wykonywanie lub obronę roszczeń prawnych.

Prawo do odwołania się do organu nadzorczego

Maja Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych. W szczególności możecie się Państwo odwołać do organu nadzorczego w państwie członkowskim miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia.

Dane kontaktowe

Możecie Państwo skontaktować się z nami na adres firmy lub na dedykowany adres e-mail:

Buehnen Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 4 E
51-416 Wrocław - Polska

Data_protection@buehnen.pl