Formy kleju

Formy kleju – opakowanie właściwe dla każdego zastosowania

Rozmaite urządzenia do aplikacji wymagają zastosowania klejów w różnych formach. Podczas gdy w pistoletach do klejenia na gorąco używa się wyłącznie sztyftów o różnych średnicach, w urządzeniach zbiornikowych stosować można kleje w różnych formach: granulat, poduszeczki a także bloki.

Kleje reaktywne w kartuszach mogą być wykorzystywane wyłącznie w dedykowanych pistoletach ręcznych. Kleje PUR i POR pakowane zwyczajowo w hermetyczne worki aluminiowe, puszki i beczki mogą być przetwarzane w specjalnych urządzeniach zbiornikowych PUR oraz urządzeniach do topienia kleju bezpośrednio z opakowania aluminiowego lub beczki.

Oferta klejów BÜHNEN obejmuje: