Hoboki / pojemniki

Hoboki / pojemniki

HobokiWiążące wilgoć, reaktywne kleje termotopliwe PUR lub POR chronione są dzięki hobokom przed przedwczesnymi reakcjami chemicznymi. W pojemnikach tego rodzaju kleje termotopliwe są szczelnie, hermetycznie zamknięte.

Pojemniki używane są przede wszystkim z urządzeniami serii HB 4000 PUR/POR. W zależności od rozmiarów urządzenia zbiornikowego przetwarzane mogą być opakowania o wadze 2 do 200 kg. Klej termotopliwy przetwarzany jest bezpośrednio ze zbiornika. W ten sposób minimalizowane jest zanieczyszczanie urządzenia. Z pojemniku nie zostają żadne resztki kleju termotopliwego, zawartość jest całkowicie roztapiana.

Forma dostawy nr 9 obejmuje następujące opakowania:

  • puszka metalowa,
  • karton z wkładką,
  • beczka.