Bezpieczeństwo ponad wszystko – nowe metody badawcze w laboratorium

Bezpieczeństwo ponad wszystko – nowe metody badawcze w laboratorium

Próby badawcze dotyczące połączeń klejonych mogliśmy przeprowadzać zawsze, jednak dzięki rozwojowi techniki metody badawcze muszą stawiać czoła nowym wymaganiom. Po dokonaniu nowych nabytków i inwestycji odtworzeniowych, w tym m.in. symulatora warunków naturalnych, stołu XYZ, maszyny wytrzymałościowej, ławy Kofler, dysponujemy teraz parkiem urządzeń, dzięki któremu możemy przeprowadzać kompleksowe próby i jeszcze lepiej wspierać naszych klientów w wyborze odpowiednich klejów ew. odpowiedniej techniki nanoszenia. Kwalifikacje pracowników i jakość wyposażenia naszego laboratorium technicznego dają nam możliwość podwyższenia bezpieczeństwa przy wyborze właściwego kleju, a tym samym zaoferowania naszym klientom prawdziwej wartości dodanej.

Ława grzejna Kofler

Skala KofflerbankBardzo dobrze sprawdziły się próby z wykorzystaniem ławy grzejnej Kofler, pozwalającej określić temperaturę topnienia klejów. Na podstawie zaobserwowanych temperatur topnienia klejów można utworzyć skalę temperaturową płytki metalowej. Gdy skala jest określona, ławę grzejną stosuje się do badania zachowania nowych lub porównywalnych produktów.

Stół XYZ

XYZ-TischStół XYZ to stół portalowy 3D. Pozwala on na trójwymiarową reprodukcję wzorca kleju w pozostającej na stałym poziomie jakości.

Obszar roboczy orientuje się według znanego układu współrzędnych i wynosi x=600mm, y=480 mm, z=100 mm. Dzięki stołowi portalowemu kontury kleju topliwego można nanosić w formie swobodnie programowalnych punktów, linii i łuków koła – również w połączeniu ze sobą. Po stronie operatora zainstalowana jest kurtyna świetlna, która natychmiast zatrzymuje jednostkę doprowadzającą przy każdej ingerencji w system podczas procesu. Ponadto jednostka wyposażona jest w zintegrowany sygnał dawkowania dla naszej HB 700 KD lub głowicy do nakładania gąsienicowego ew. natryskowego. Stół portalowy jest wyposażony w oprogramowanie sterowane z poziomu menu i program „DiSoft“. Programowanie odbywa się przez klawiaturę lub za pomocą metody uczenia.

Maszyna wytrzymałościowa

ZwickmaschineDzięki nowej maszynie wytrzymałościowej Zwick można dokładnie określić produkcję próbek i form do badań, a także przebieg samego badania. Możliwość porównywania wyników laboratoryjnych jest tu rzeczą nadrzędną. W odniesieniu do powtarzalności prób, jak i ich niezmienności obowiązują surowe wymogi. Główne badania obejmują

  • próby wytrzymałości
  • przyczepność początkową
  • próbę odrywania 180°

 

 

 

Symulator warunków naturalnych

UmweltsimulationsschrankWysoka i niska temperatura, suchość i wilgotność mają wpływ na trwałość połączenia klejowego. Nie każdy klej topliwy wytrzymuje zmieniające się warunki klimatyczne.

W tym kwartale firma BÜHNEN nabyła do swojego laboratorium symulator warunków naturalnych. Inna nazwa urządzenia to symulator zmian klimatu. Nasze laboratorium może teraz przeprowadzać badania nisko- i wysokotemperaturowe zgodnie z normami DIN i IEC. Istnieje możliwość ustawienia zakresów temperatury od 10°C do 95°C z wilgotnością i od -40°C do 180°C bez wilgotności. W całej przestrzeni testowej występują jednakowe warunki badawcze, niezależnie od wielkości i liczby próbek.

Symulator warunków naturalnych pozwala nam na przeprowadzanie większości symulacji wymaganych przez przemysł motoryzacyjny.