Nowy nadajnik w HB 910

Nowy nadajnik w HB 910

Alte Platine der HB 910

W nowych urządzeniach i przy naprawach serwisowych płytka NCN0422 zostaje zastąpiona elementem NCN0422.1. Jest to nadajnik radiowy uruchamiający pompę we współpracującym urządzeniu zbiornikowym.

Nowy element NCN0422.1 jest węższy od poprzedniej wersji. Płytka NCN0422 nie będzie już montowana i nie jest już dostępna. Jeśli składają Państwo zamówienie podając stary numer artykułu, otrzymają Państwo automatycznie nową wersję płytki.  Instrukcję obsługi do BÜHNEN HB 910 można pobrać w naszej części dotyczącej serwisu.

Neue Platine der HB 910