BÜHNEN zatrudnia 50 000 nowych pracowników

W maju 2018 na terenach zielonych przy naszej głównej siedzibie w Bremie zamieszka rój ok. 50 000 pszczół.

Jak być może Państwo wiedzą z wiadomości w mediach, od wielu lat na całym świecie zmniejsza się populacja pszczoły miodnej. W samych Niemczech liczba rojów pszczół zmniejszyła się od 1999 roku z 1,1 milionów o około 30%, do 700 000. Przyczyny wymierania pszczół są różnorodne: pestycydy, monokultury, roztocza i pasożyty bardzo osłabiają populację pszczół. Wymieranie gatunków zachodzi dziś nawet 1000 razy szybciej niż ubytek warunkowany ewolucją. Tymczasem pszczoły przyczyniają się w samych tylko Niemczech do zysku ekonomicznego w wysokości ok. 2,5 miliardów euro. Nic dziwnego, że pszczoły są zaraz po bydle i świniach najważniejszymi zwierzętami użytkowymi na świecie.

 

tote Biene

Opiekę nad rojem pszczół zapewnia profesjonalny pszczelarz, regularnie odwiedzający pasiekę. Miejsce powstania pasieki na naszym terenie zostało ustalone wspólnie. Pszczoły będą miały na obszarze naszej działki i w najbliższym sąsiedztwie wiele możliwości zbierania pyłku. Raz do roku, w jesieni, zbierany będzie cały zgromadzony miód.

Bienen Kreislauf


 

O życiu naszych pszczół informować będziemy Państwa w przyszłości także od czasu do czasu w newsletterze BÜHNEN.