Adhezja - Glosariusz
 • seria wing.line
  Większa wydajność oraz lepsza ergonomia - seria wing.line
 • Ręczne pistolety pneumatyczne
  Ręczne pistolety pneumatyczne
 • Jesteśmy tu dla Państwa: nasz zespół warsztatowy | Naprawy systemów klejowych
  Jesteśmy tu dla Państwa: nasz zespół warsztatowy | Naprawy systemów klejowych
 • one4all - Części kompatybilne
  one4all - Części kompatybilne
 • seria wing.line
 • Ręczne pistolety pneumatyczne
 • Jesteśmy tu dla Państwa: nasz zespół warsztatowy | Naprawy systemów klejowych
 • one4all - Części kompatybilne

Adhezja

Adhezja to łączenie się ze sobą powierzchni dwóch różnych materiałów. Rozróżnia się adhezję mechaniczną i specyficzną (właściwą).

O adhezji mechanicznej mówimy w przypadku, kiedy klej wnika w pory i nierówności powierzchni klejonej, trwale łącząc ze sobą te elementy. Adhezja specyficzna to uzupełnienie adhezji mechanicznej o procesy elektrostatyczne i dyfuzję.

Przy wysokich temperaturach kleje termotopliwe tracą adhezję. Aby odpowiednio dobrać klej, należy sprawdzić poziom jego adhezji przy wielu różnych wartościach temperatury.

W przypadku, kiedy klej nie wytrzyma obciążenia między powierzchniami klejonymi, następuje zerwanie przyczepności.

Lepkość kleju określa się na podstawie jego wewnętrznej spoistości (kohezji) oraz zwiżalności.