Czas wiązania - Glosariusz
 • seria wing.line
  Większa wydajność oraz lepsza ergonomia - seria wing.line
 • Jesteśmy tu dla Państwa: nasz zespół warsztatowy | Naprawy systemów klejowych
  Jesteśmy tu dla Państwa: nasz zespół warsztatowy | Naprawy systemów klejowych
 • one4all - Części kompatybilne
  one4all - Części kompatybilne
 • seria wing.line
 • Jesteśmy tu dla Państwa: nasz zespół warsztatowy | Naprawy systemów klejowych
 • one4all - Części kompatybilne

Czas wiązania

Termin ten określa czas, który upływa między naniesieniem kleju i uzyskaniem mechanicznej wytrzymałości spoiny klejowej. Kleje termoplastyczne są najpierw ogrzewane, a następnie nanoszone na powierzchnie przeznaczone do sklejenia. Później zaczyna się proces chłodzenia. Po jego zakończeniu klej łączy powierzchnie w sposób wytrzymały.

Długość trwania czasu wiązania

Długość trwania czasu wiązania jest zależna od różnych czynników: Oprócz składu kleju na czas wiązania wpływają także, m.in.: sposób aplikacji, ilość nałożonego kleju, mechanizm tworzenia wiązania i warunki otoczenia oraz temperatura.

Definicje czasu wiązania w BÜHNEN

 • 1-5 sek. (bardzo krótki)
 • 6-15 sek. (krótki)
 • 16-60 sek. (średni)
 • 61-300 sek. (długi)
 • >300 sek. (bardzo długi)