Klej do kartonu, klej do tektury - Glosariusz - Buehnen.pl

Klej do kartonu, do tektury

Klejenie kartonu i tektury to jedna z podstawowych aplikacji. Obejmuje zarówno automatyczne systemy pakowania masowych produktów konsumpcyjnych jak i ręczne zaklejanie pojedyńczych kartoników.

W zależności od systemu klejowego stosowany jest klej do kartonu:

  • w granulacie na bazie EVA lub poliolefiny katalizowanej metalocenem
  • w sztyfcie na bazie EVA

Klej do tektury zawsze dobierany jest do konkretnego rodzaju kartonu. Zmiana kartonu może spowodować konieczność zmiany stosowanego kleju.

Pozostałe parametry niezbędne do uwzględnienia przy wyborze kleju do kartonu i tektury to:

  • temperatura otoczenia w czasie pakowania
  • sposób przechowywania gotowych kartonów
  • temperatura pakowanych produktów (jeżeli pakowane produkty są gorące, jak przykładowo płytki ceramiczne, konieczne jest stosowanie specjalnego kleju)
  • pokrycie powierzchni kartonu: lakier, folia itp.
  • szybkość zaklejania (w przypadku aplikacji szybkich potrzebne kleje o krótkim czasie wiązania).

Kleje w ofercie Buehnen