Gorący klej

Klej gorący, topliwy

Klej termotopliwy stosowany w klejenia na gorąco.

Rodzaje klejów:

  • EVA - etylooctan-winylu
  • PO - poliolefna
  • PA - poliamid
  • PUR - poliuretan
  • POR - poliolefina reaktywna
  • PSA - kauczuk termoplastyczny, kleje wiecznie żywy, pressure sensitive adhesive.

Formy (opakowania) klejów: