Kohezja - Glosariusz
 • Jesteśmy tu dla Państwa: nasz zespół warsztatowy | Naprawy systemów klejowych
 • seria wing.line
  Większa wydajność oraz lepsza ergonomia - seria wing.line
 • one4all - Części kompatybilne
  one4all - Części kompatybilne
 • Jesteśmy tu dla Państwa: nasz zespół warsztatowy | Naprawy systemów klejowych
 • seria wing.line
 • one4all - Części kompatybilne

Kohezja

wewnętrzna spójność atomów, jonów i cząsteczek w materiale stałym lub płynnym na skutek oddziaływania siły przyciągania

Kohezja oznacza stabilność wewnętrzną materiału. Pozwala określić siły wiązania między atomami i cząsteczkami, które działają na siebie wzajemnie w materiale. Termin kohezja pochodzi od łacińskiego słowa „cohaerere” (zależność).

Struktura schematyczna wiązania

Aufbau einer Klebung
Quelle: IVK, Die Kunst des Klebens, Abb. 2

Klej jako „ciało stałe”

Podczas gdy gazy i ciecze charakteryzują się niewielką kohezją, w przypadku ciał stałych jest ona bardzo silna – nakładane kleje Hot Melt stają się od środka ciałem stałym.

Kohezję można opisać następującymi zależnościami:

 • mechaniczne splątanie nitkowatych makrocząsteczek lub sfilcowanie materiałów włóknistych;
 •  wiązania chemiczne w cząsteczkach;
 • fizyczne oddziaływania wzajemne między cząsteczkami kleju, na przykład siły van der Waalsa.

W przypadku klejów kohezja oznacza siły, które umożliwiają wewnętrzne wiązanie kleju.

Siły kohezyjne są odpowiedzialne z jednej strony za twardość i płynność (reologię) nieutwardzonego kleju podczas przetwarzania, a z drugiej strony za wytrzymałość utwardzonego kleju pod wpływem obciążenia.

Kleje Hot Melt mają postać ciekłą podczas aplikacji, jednak po ostygnięciu stają się twarde, aby następnie na przykład przenosić obciążenia mechaniczne. Kohezja wzrasta wraz z utwardzaniem.

Siły kohezyjne

Kohäsionskräfte
Quelle: IVK, Die Kunst des Klebens, Abb. 4