Naprężenie powierzchniowe - Glosariusz

Czym jest napięcie powierzchniowe?

Napięcie powierzchniowe to siła działająca do wewnątrz (kohezja cieczy), która występuje między cieczami a sąsiadującymi powierzchniami substancji stałych / gazów.

Powierzchnia cieczy zachowuje się podobnie jak rozciągnięta, elastyczna folia.

W większości przypadków podczas aplikacji klej znajduje się w fazie ciekłej, tym samym napięcie powierzchniowe dotyczy również płynnego kleju do stosowania na gorąco.

Aby zapewnić dobre nawilżenie podłoża klejem Hot Melt, napięcie powierzchniowe kleju musi być niższe niż napięcie powierzchniowe łączonych elementów.

Klej musi dobrze nawilżyć podłoże. Podatność podłoża na zwilżenie stanowi warunek uzyskania dobrego zespolenia.

Napięcie powierzchniowe różnych podłoży jest bardzo różne.

Jest ono miernikiem cieczy (kleju), który mierzy siłę działającą do wewnątrz (kohezja) na granicy z inną fazą (powietrze / podłoża).

Czym jest napięcie powierzchniowe?

Z tego powodu napięcie powierzchniowe określane jest jako „praca” (Nm), którą należy wykonać, aby zwiększyć powierzchnię (m²) cieczy o jedną jednostkę.