Rezystor NTC

Rezystor NTC

(NTC: skrót od Negative Temperature Coefficient)

Rezystory NTC, nazywane czasem przewodnikami ciepła lub termistorami, to czujniki temperatury, które lepiej przewodzą prąd elektryczny w wyższych temperaturach. Gdy tylko temperatura ponownie opadnie, rezystancja wzrasta, a tym samym ponownie zmniejsza się przepływ prądu elektrycznego.

Zasadniczo rezystory NTC składają się z materiałów półprzewodnikowych, takich jak tlenek żelaza. Dostępne są jednak różne inne stopy, które mogą wykazywać podobne właściwości.

Rezystory NTC podają wartość wyrażoną w omach w temperaturze pokojowej 25°C. Zakres pracy mieści się w temperaturach od -40°C do +200°C. Spadek i wzrost rezystancji nie jest liniowy, lecz odczytywany na krzywych charakterystycznych.

Oprócz rezystorów NTC w urządzeniach do topienia klejów Hot Melt stosuje się również czujniki temperatury PT100, FeCuNi lub Ni120 w celu umożliwienia elektronicznej regulacji temperatury.