Proces chłodzenia klejów termotopliwych - Glosariusz
 • seria wing.line
  Większa wydajność oraz lepsza ergonomia - seria wing.line
 • Jesteśmy tu dla Państwa: nasz zespół warsztatowy | Naprawy systemów klejowych
  Jesteśmy tu dla Państwa: nasz zespół warsztatowy | Naprawy systemów klejowych
 • one4all - Części kompatybilne
  one4all - Części kompatybilne
 • seria wing.line
 • Jesteśmy tu dla Państwa: nasz zespół warsztatowy | Naprawy systemów klejowych
 • one4all - Części kompatybilne

Efekt podgrzewania klejów termotopliwych

Zasada działania klejów termotopliwych polega na dwukrotnej zmianie stanu skupienia. Od stanu stałego do płynnego i z powrotem z płynnego do stałego. Podłoże ulega sklejeniu w stanie płynnym. Co dzieje się z klejem termotopliwym podczas przemiany ze stanu płynnego do stałego?

Proces chłodzenia

Kleje termotopliwe w temperaturze otoczenia stanowią w 100% ciało stałe. Aby nastąpiło pokrycie nim podłoża, klej termotopliwy musi ulec podgrzaniu i roztopieniu w zbiorniku. Dopiero rozpuszczony i płynny klej może zapewnić odpowiednie pokrycie powierzchni podłoża. Im bardziej lepki jest klej, tym lepiej może dostosować się do nierówności podłoża i przenosić siły po stwardnieniu.

Płynny klej transportowany jest z podgrzanego zbiornika za pośrednictwem podgrzanych węży do rozgrzanej głowicy aplikacyjnej. Klej termotopliwy jest nakładany na pierwsze podłoże w sposób dotykowy, jak i bezdotykowy. Po aplikacji przewidziane do sklejenia podłoża muszą zostać połączone ze sobą w przewidzianym czasie otwartym, aby za pośrednictwem jeszcze płynnego kleju nastąpiło utworzenie drugiej powłoki.

Poprzez schłodzenie w temperaturze tężenia uzyskiwane jest trwałe połączenie podłoży. Schładzanie następuje stosunkowo szybko, przez co kleje termotopliwe stanowią z reguły kleje o bardzo szybkim czasie wiązania. Wyjątek stanowią kleje PSA, które nie ulegają stężeniu.

DTężenie klejów następuje w zależności od ich typu przy różnej temperaturze. Proces chłodzenia rozpoczyna się bezpośrednio po ujściu z duszy i kontynuowany jest po aplikacji na pierwszy element łączenia.

Schładzanie następuje poprzez:

 • Promieniowanie cieplne do otoczenia
 • Odprowadzanie ciepła do spoiny
 • Konwekcję (prąd cieplny)

Klej termotopliwy nakładany w formie sprayu schładza się szybciej niż klej nakładany liniowo. Zasadniczo dzieje się to tak: im „grubsza” linia, tym klej dłużej zachowuje swoją „lepkość”.

Proces schładzania kleju zależy zawsze od temperatury i przenikalności cieplnej podłoża. Także podgrzanie podłoża wydłuża lub stabilizuje czas otwarty.

To, jaki będzie odpowiedni klej dla Państwa procesu produkcji, należy ustalić w ramach testów we własnym laboratorium oraz rzetelnych porad pracowników firmy BÜHNEN udzielanych przez nich na miejscu.