Przekładka rozdzielająca

Przekładka rozdzielająca

Release-Liner auf Versandtasche

Przekładka rozdzielająca (ang. release paper lub release liner) służy do ochrony powierzchni lub do produkcji określonego układu powierzchni.

Szczególnie istotna jest powierzchnia nieprzywierająca. Przeprowadza się to przez odbywającą się podczas produkcji impregnację lub przez powlekanie odpowiedniego papieru lub innego właściwego materiału nośnikowego, np. folii. Odpowiednimi materiałami są silikony, oleje i tłuszcze, a także polipropylen i fluorowęglowodory. 

Przekładki rozdzielające są powszechnie stosowane w życiu codziennym w celu ochrony lepkich powierzchni przed zabrudzeniem lub przypadkowym przyklejeniem do opakowania, np.

  • w naklejanych etykietach,
  • w taśmach klejących,
  • w środkach higienicznych,
  • w plastrach medycznych.