Nowości

Nowości

SpringteufelKiedy mały diabeł albo klaun wyskakuje z pudełka, zwykle wywołuje rozbawienie albo zaskoczenie. Ale kiedy adresat dostaje otwarte paczki, te z pewnością nie budzą entuzjazmu. Irytacja i niezadowolenie to skutki wadliwie zamkniętych opakowań. Przyczyny zwykle szuka się w rodzaju użytego kleju, który powinien dobrze trzymać klapy pudełka. To nie musi być jednak jedyna przyczyna.

Solidność kartonowego opakowania uzależniona jest od wielu czynników: wybranego kleju termotopliwego, od wartości siły sprężystości przy klapie pudełka i od właściwości powierzchni opakowania. Decydujące znaczenie dla dobrego zamknięcia opakowania ma powierzchnia kartonowego materiału.

Przeczytaj więcej o roli opakowania przy wyborze kleju termotopliwego.

W maju 2018 na terenach zielonych przy naszej głównej siedzibie w Bremie zamieszka rój ok. 50 000 pszczół.

Jak być może Państwo wiedzą z wiadomości w mediach, od wielu lat na całym świecie zmniejsza się populacja pszczoły miodnej. W samych Niemczech liczba rojów pszczół zmniejszyła się od 1999 roku z 1,1 milionów o około 30%, do 700 000. Przyczyny wymierania pszczół są różnorodne: pestycydy, monokultury, roztocza i pasożyty bardzo osłabiają populację pszczół. Wymieranie gatunków zachodzi dziś nawet 1000 razy szybciej niż ubytek warunkowany ewolucją. Tymczasem pszczoły przyczyniają się w samych tylko Niemczech do zysku ekonomicznego w wysokości ok. 2,5 miliardów euro. Nic dziwnego, że pszczoły są zaraz po bydle i świniach najważniejszymi zwierzętami użytkowymi na świecie.

 

Jan Hunke jako drugi dyrektor zarządzający w zespole

BÜHNEN LogoSpółka BÜHNEN GmbH & Co. KG od 25 lat z dużym powodzeniem rozwija się na rynku klejów termotopliwych i jest dziś specjalistą w tej dziedzinie. Naszą mocną stroną jest oferowanie klientom wszechstronnych rozwiązań dla bardzo różnorodnych, złożonych zastosowań. Nasza firma chce jeszcze długo kontynuować tę historię sukcesu, musi więc dbać o to, aby w obliczu coraz większych wyzwań w przyszłości zapewnić odpowiednie zasoby po stronie personelu. Człowiekiem, który w ogromnym stopniu przyczynił się i do dziś przyczynia się do sukcesu BÜHNEN GmbH & Co. KG, jest Hans-Gerhard Hartje. Od niemal 40 lat należy do zespołu i z powodzeniem kieruje dystrybucją.

Pracowici pomocnicy: Pakujmy!

Co-PackingFirmy i klienci dawno przyzwyczaili się już do szybkiej dostawy, nawet w tym samym dniu. Bezproblemowe zwroty również są już niemal oczywistością. Czynniki takie jak te w dużym stopniu przyczyniają się do sukcesu handlowego firmy.

Jednak nie każda firma dysponuje odpowiednimi możliwościami magazynowania, niezbędnym czasem albo personelem, by sprostać tym wymaganiom. Zleca się wówczas te usługi innym, specjalizującym się w tej dziedzinie firmom. Rozwinęła się w ten sposób ważna branża, która właśnie w takich sytuacjach wykorzystuje swoje know-how. Zewnętrzni usługodawcy dbają o większą wydajność przy magazynowaniu oraz zarządzeniu wysyłką i zwrotami. Często na końcu jest karton, paczka albo stojak, w przypadku których decydującą rolę odgrywają użyte kleje.

Klasyfikacja klejów: polimer bazowy EVA

Poli(etylen-co-octan winylu), czyli EVA to często używany polimer bazowy przy standardowych klejeniach. Kleje termotopliwe znajdują zastosowanie m.in. we florystyce, rzemiośle i w przemyśle opakowań.

Kleje termotopliwe oparte na EVA to bez wyjątków ciała stałe, o przeźroczystej bazie. Są substancjami wieloskładnikowymi, o specyficznych właściwościach uzyskiwanych celowo przez odpowiednie łączenie różnych polimerów i składników dodatkowych. Kleje EVA zawierają ok. 33% polimeru. Polimery te wykazują dobrą łączliwość z dodatkami uszlachetniającymi. Dodatkami tymi mogą być np. żywica, wosk, olej, wypełniacze albo lepiszcza, które mają wpływ na płynność, czas otwarty i czas wiązania, punkt mięknienia czy barwę. Dopiero dzięki swojemu składowi klej uzyskuje charakterystyczne właściwości.